นักวิชาการเร่งรัฐ ควบคุมโฆษณาขนมกรุบกรอบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชน กฟผ. เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2 โดยมีนายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และนางสาวนุจรินทร์ เกตุนิล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหาร สถาบันอาหาร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. Tokyo SME Support Center ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทย เข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ตีแตกกลยุทธ์การออกแบบรสชาติและพัฒนา…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center)ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ … “จับเทรนด์กัญ ปั้นธุรกิจ”หากท่านเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจเกษตร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ-เทรนด์พ… ขอเชิญสมาชิกผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19&rd… เชิญรับชมถ่ายทอดสดจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เ… Banpu มีมติแต่งตั้ง สินนท์ ว่องกุศลกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) มีผลในวันที่ 2 เมษายน 2567 เผยปี sixty six กำไรสุทธ… กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดวากายามะ และจังหวัดชิมาเนะ ประเทศญี่ปุ่น จัดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจ “DIPROM Japan Desk Business Ma… ด้วยกระทรวงการต่างประเทศเปิดรับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเข้าชิงรางวัล “Niigata International Food Award” ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดข…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อรับฟังและจับคู่แหล่งทุน-ผู้ประกอบการ-นักวิจัย Industrial R&D Fund Fair #3 “แหล่งทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม” ในวันศุกร์… ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด กำหนดให้มีการสัมมนาทางวิชา เรื่อง &… บริษัท วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และTASTEBUD LAB สตาร์ตอัพที่มุ่งพัฒนา ‘อาหารแห่งอนาคต’  ขอเชิญเข้าร่วมงาน WHERE IS THE FUTURE OF FUTU… มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) ร่วมกับ Institute of Management Consultants of Thailand และสถาบัน White Rabbit Management จัดงา…

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมโครงการคัดเลือกสินค้าดี … เชื้อ H.pylori มักเป็นสาเหตุหลักของอาการปวดท้อง, แน่นท้อง หรือแสบร้อนท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ และยังเป็นต้นเหตุของโรคแผลในกระเพาะอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหาร การตรวจหาเชื้อนี้มักทำโดยการส่องกล้อง แต่ปัจจุบันมีวิธีตรวจหาด้วยการเป่าลมหายใจ (Urea Breath Test) ที่สามารถวิเคราะห์ผลได้ภายใน 5 นาที จากกระบวนการเป่าลมหายใจ 30 นาที ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการวินิจฉัยและรักษา. โครงการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการของผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตปีงบประมาณ 2561 รับจำนวนจำกัด “ฟรีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการฯ… ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) กำหนดจัดงาน “สร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ผลิตสินค้านวัตกรรม… วัตถุประสงค์อำนวยความสะดวกสำหรับการให้บริการประชาชนและลูกค้าของกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการเลิกขอสำเนาบัตรประชาชนในการติดต่อราชการกับห…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ (HCBI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี!! กระทรวงอุตสาหกรรมขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือก… รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (The Prime Minister’s Industry Award) รางวัลอุตสาหก… “Thailand Synergy นวัตกรรมเพื่อคนไทย”ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการประกวด “รางวัลสุดยอดนวัตกร… Talent War คือสนามรบสำหรับอาชีพ HR ที่ต้องมีอาวุธเป็นอย่าง HR Tech เพื่อแย่งชิง Tech Talent ให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง…