นักวิชาการเร่งรัฐ ควบคุมโฆษณาขนมกรุบกรอบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส

นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชน กฟผ. เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหาร ระยะที่ 2 โดยมีนายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน กฟผ. และนางสาวนุจรินทร์ เกตุนิล ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอาหาร สถาบันอาหาร ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. Tokyo SME Support Center ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารไทย เข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ตีแตกกลยุทธ์การออกแบบรสชาติและพัฒนา… ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center)ขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการเข้าร่วมรับฟังสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ … “จับเทรนด์กัญ ปั้นธุรกิจ”หากท่านเป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจเกษตร นักวิจัย เจ้าหน้าที่ภาครัฐและบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับ-เทรนด์พ… ขอเชิญสมาชิกผู้ประกอบการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายแรงงานกับการบริหารจัดการแรงงาน ในสถานการณ์โควิด-19&rd… เชิญรับชมถ่ายทอดสดจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์…