Eight เทคโนโลยีสำคัญ สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

2562 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | The Faderation of Thai Industries. ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / สายงาน FTI Academy ส.อ.ท. ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร ADVANCED “FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.zero (FIT 5.0)” For Future ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม… 25 สค.sixty six นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยนายพานุศักดิ์ พลาวัสถ์พงษ์ รองประธานกลุ่มฯ อาหารและเครื่องดื่ม เข้าร่วมงาน World Food India 2023 Roadshow in Bangkok ณ โรงแรมแมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค สุขุมวิท… “ศุภมาส” สั่งการ ผอ.NSM ศึกษาวิจัย “ปลาออร์ (Oarfish)” หรือ “ปลาพญานาค” ตัวที่ 2 ของไทยหลังพบที่ทะเลภูเก็ตทั้งด้านอนุกรมวิธานและพันธุกรรมเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ… เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนเบราว์เซอร์ Chrome Firefox Safari และ Internet Explorer เวอร์ชั่น 11 ขึ้นไปสงวนสิทธิ์ พ.ศ.

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม
ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม

การศึกษาสภาวะการได้รับปริมาณพลังงานและสารอาหารของเด็กไทยอายุ 1-6 ปีกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทสำคัญ ในการผลิตอาหารที่นอกจากจะต้องปลอดภัยและมีคุณภาพแล้ว ยังต้องมีโภชนาการที่ดีเพื่อสุขภาวะของ ผู้บริโภคอีกด้วย… บทเรียนของการขับเคลื่อนเด็กไทยไม่กินหวานที่สำคัญ การร่วมกันพัฒนามาตรฐานการประเมินเพื่อดูแลตัวเองไม่ให้เกิดโรค และการสร้างเครือข่ายแนวราบของโรงเรียน one hundred โรงเรียนทุกภาคช่วยเหลือกัน การทำโรงอาหารสร้างกลไกลการดูแลกัน เราทำเยอะที่สุดคือการแบนน้ำอัดลมในโรงเรียน งานต่อเนื่องคือลดเกลือ และจุดน้ำดื่มสะอาด สร้างจากเครือข่ายและอาสาสมัคร ภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพของ สสส. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 คณะกรรมการพัฒนาอาหารไทย-ญี่ปุ่น โครงการความร่วมมือด้านอาหารระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมฯ หอการค้าญี่ปุ่น(กรุงเทพฯ) องค์การส่งเสริมการค้า ต่างประเทศของญี่ปุ่น และสถานทูตญี่ปุ่น จัดสัมมนาหัวข้อ “Food Business with… วันที่ 7 เมษายน 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยนายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นายพีระวัฒน์ ทองคำ ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ และนายจำรัส สว่างสมุทร… วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายเจริญ แก้วสุกใส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยนายพรชัย พุลสุขสมบัติ ที่ปรึกษากลุ่มฯ ให้การต้อนรับ Mr. Yasir Hussain หัวหน้าคณะผู้แทน สถานทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย… 1 มิถุนายน 2566 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) จัดงานครบรอบ 25 ปี ภายใต้แนวคิด “มาตรวิทยาเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร ครัวไทยสู่ครัวโลก” ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์(พิเศษ)ดร.เอนก…

ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาอาหารและเครื่องดื่ม