Kia เริ่มเปลี่ยนแผนใหม่ เตรียมเปิดตัวรถยนต์ Hybrid และรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่แพง หลังความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกชะลอตัวลง Evmod

ส่วนระยะห่างใต้ท้องรถในรุ่น Light และ Air อยุ่ที่ 175 มม. ส่วนรุ่น Earth LR และ AWD อยู่ที่ 166 มม. Kia Soul EV 2024 มีรูปภาพและรูปถ่ายทั้งหมด 35 รูป รวมรูปภาพ & รูปถ่ายภายใน 15 รูป รูปภาพ & รูปถ่ายภายนอก 20 รูป รูปเครื่องยนต์และทอื่นๆ 0 รูป ชมมุมมองด้านหน้า มุมมองด้านหลัง ด้านข้างและมุมมองด้านบนของ Kia Soul EV 2024 รุ่นใหม่ได้ที่นี่. หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการ… ขนาดตัวรถ KIA EV5  ยาว four,615 มม. X ระยะฐานล้อ 2,750 มม.…